Vereniging van Meesterschappers

'Meesters en juffen met ambitie willen zichzelf en hun vak blijven verbeteren'

Bestuur

Erwin Bolt

Erwin Bolt

Voorzitter

De Vlaamse Reus

Mirthe Stevens

Mirthe Stevens

Penningmeester

St. Janschool

Jesse Heppener

Jesse Heppener

Secretaris

OBS De Springstok

Maartje Hillege

Maartje Hillege

Algemeen

St. Janschool

Stijn Knigge

Stijn Knigge

Algemeen

Student HvA

Ontstaansgeschiedenis

De ‘Vereniging van Meesterschappers’ is in april 2010 opgericht naar aanleiding van de cursus ‘Meesterschap’ in Amsterdam. Deze cursus was bedoeld om enthousiaste leerkrachten te behouden voor het Amsterdams onderwijs door ze een professionaliseringstraject aan te bieden. Een groot aantal leerkrachten voelde de behoefte om deze club bij elkaar en te houden en zodoende ontstond de ‘Vereniging van Meesterschappers’. Het bestuur en de leden van de vereniging worden gevormd door leerkrachten in het Amsterdams basisonderwijs; geïnteresseerden in de vereniging die niet werkzaam zijn in het basisonderwijs kunnen de vereniging steunen door ‘Vrienden van de Meesterschappers’ te worden.

Professionalisering

Onze eerste doel is professionalisering vanaf de werkvloer. De bijeenkomsten stimuleren het uitwisselen van ervaring en expertise door (Amsterdamse) leerkrachten. We organiseren de bijeenkomsten om interessante, actuele thema’s te verhelderen, te verdiepen en te vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Omdat we zien dat wetenschappelijke vondsten vaak pas laat bij de leerkracht terecht komen, nodigen we professoren en andere experts uit om toelichting te geven. Door met elkaar in gesprek te gaan inspireren en professionaliseren we elkaar!

Verbinding met politiek en beleid

Ons tweede doel is verbinding maken met politiek en beleid. Omdat de leraar hier nog onvoldoende bij wordt betrokken, proberen wij het gesprek aan te gaan met alle lagen van het (Amsterdams) onderwijs. We ontmoeten leerkrachten, directies, besturen, beleidsmakers, educatieve bedrijven, (lokale) politici, etc. Door met hen in gesprek te blijven streven we ernaar om de kloof tussen het beleid en de dagelijkse praktijk kleiner te maken. Hiermee vormen we een stem in onderwijsbesluitvorming om effect ín de klas te bereiken!

Hoe bereiken wij dat?

We organiseren per jaar vier thema-bijeenkomsten, de Nacht van de Leerkracht en een onderwijsdebat. Met deze bijeenkomsten streeft de vereniging ernaar om leerkrachten elkaar te laten ontmoeten, te enthousiasmeren en te inspireren. Soms zijn de bijeenkomst onderwijsinhoudelijk van aard, soms meer beleidsmatig. We hopen dat zij de opgedane ervaring en kennis terugbrengen naar hun eigen scholen en delen met het team. Soms levert een bijeenkomst nog onvoldoende op, dan starten we een klankbordgroep om het thema verder uit te diepen en langduriger met betrokken partijen om tafel te blijven.

Raad van Advies

Renske Hoogeveen

Renske Hoogeveen

Oprichter

'SBO it Oerset

Lotte Hidding

Lotte Hidding

Oprichter

De Globe

Marjan Wesdorp

Marjan Wesdorp

Oprichter

Linnaeusschool

Janique Doornbos

Janique Doornbos

Adviserend

Hildebrand van Loon

Jan Baan

Jan Baan

Adviserend

BS De Polsstok & UvA