Maart 2014

Posted by | maart 05, 2014 | Nieuwsbrieven | No Comments

Aanstaande maandag zal vanaf 20u het Amsterdams Onderwijsdebat 2014 plaatsvinden in Pakhuis de Zwijger! Pieter Hilhorst (PvdA), Jan Paternotte (D66), Werner Toonk (VVD), Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Maureen van der Pligt (SP) en Marijke Shashvari (CDA)  zullen met elkaar in debat gaan over hun visie op het onderwijs voor de komende jaren. De onderwerpen passend onderwijs, kwaliteitsbewaking en plaatsingsbeleid zullen aan de orde komen. Na elke ronde zal er voor u de mogelijkheid zijn om uw voorkeur uit te spreken middels uw smartphone: vergeet deze dus niet mee te nemen!
U heeft zich massaal ingeschreven voor dit debat, wat wij fantastisch vinden om te zien! Vanwege deze enorme belangstelling moeten we echter een belangrijke mededeling doen: iedereen die zich tot nu toe heeft aangemeld bieden we een plek in de zaal aan, maar u kunt zich vanaf nu niet meer inschrijven. Wel zullen we vanaf 19:50u (staan)plaatsen vrijgeven voor iedereen die er ook graag bij wil zijn. De deuren gaan open vanaf 19:30u: probeer daarom op tijd te komen, er zijn een beperkt aantal zitplaatsen.

Bijeenkomst 16 april: ‘Teaching to the test!’

We willen u er vast op attenderen dat we op woensdag 16 april onze volgende bijeenkomst organiseren: ‘Teaching to the test!’. Tijdens deze bijeenkomst willen we kritisch kijken naar de rol van toetsen in ons onderwijssysteem. Om dat kracht bij te zetten hebben we de gastsprekers Ilse Papenburg (CITO) en prof. dr. Ron Oostdam (UvA) uitgenodigd. De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt snel, maar noteer de datum vast in uw agenda!

Klankbordgroepen kwaliteit & passend onderwijs

We hebben al een aantal enthousiaste reacties gekregen van mensen die zich hebben aangemeld voor één van de klankbordgroepen kwaliteit of passend onderwijs. Met deze klankbordgroepen willen we een stem vormen vanuit de werkvloer om in gesprek te gaan met beleidsmakers op deze gebieden. Als u geïnteresseerd bent om hierover mee te denken, stuur ons dan gerust een mail.

Lerarenagenda

We willen u graag attenderen op de lerarenagenda, een initiatief van Frank Sengers. Hij ziet de leerkracht als sleutel tot onderwijskwaliteit en wil het Amsterdams onderwijs verbeteren vanuit de visie van de leerkracht. Middels deze ‘opmaat van de lerarenagenda’ vraagt hij onder andere de scholen om te investeren in deze agenda, waarvan leerkrachten, scholen en opleidingen eigenaar zijn!

Agenda

U bent allen voor a.s. vrijdag (7 maart) uitgenodigd voor een onderwijsbijeenkomst met Pieter Hilhorst (PvdA) op basisschool Corantijn. Wij zullen daar als Vereniging van Meesterschappers ook aanwezig zijn om te vertellen wat onze visie op het onderwijs is. Als u daar ook bij aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom.

  • 10 maart (20:00u): Amsterdams Onderwijsdebat 2014 in Pakhuis de Zwijger
  • 6 april: sluitingsdatum aanmelding onderwijspioniers (uitleg in filmpje)!!
  • 9 april: inspiratiedag voor startende leerkrachten (vanuit de onderwijscoöperatie)
  • 16 april: ‘Teaching to the test!’ Bijeenkomst met CITO & prof. dr. Ron Oostdam
  • 4 juni: Themabijeenkomst Meesterschappers

We hopen iedereen in ieder geval volgende week weer te zien op maandag 10 maart, tijdens hét Amsterdams onderwijsdebat 2014 in Pakhuis De Zwijger!

Jan, Janique, Sarah, Mirthe & Erwin
Bestuur Vereniging van Meesterschappers

Leave a Reply

Your email address will not be published.