Mei 2014

Posted by | mei 26, 2014 | Nieuwsbrieven | No Comments

4 juni: “Hoge verwachtingen” – Luc Stevens

Voortdurend worden leerkrachten herinnerd aan het belang van hoge verwachtingen van hun kinderen. Maar wat wordt nu precies bedoeld met ‘hoge verwachtingen’? Wat betekent dit voor jouw handelen als leerkracht? Wordt er niet te veel verwacht van hoge verwachtingen?

Luc Stevens probeert aan al uw verwachtingen te voldoen en zal een lezing hierover houden op woensdag 4 juni. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Pakhuis de Zwijger van 15:00 – 17:00. Wij verwachten u ook bij onze laatste bijeenkomst van dit schooljaar: meldt u daarom hier direct aan!

Klankbordgroepen
Graag delen we u mee dat we een aantal actieve, geïnteresseerde leerkrachten gevonden hebben die binnenkort met ons om de tafel gaan met de Kwaliteitsondersteuning Primair Onderwijs (KPO) of het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen (voor passend onderwijs). Op deze manier proberen we niet alleen in de bijeenkomsten, maar ook langduriger belangrijke beleidsonderwerpen kritisch te volgen. We streven naar een vruchtbare samenwerking.

Wist u dat…?
…we een samenwerking aangaan met de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA): studenten die dit jaar afstuderen krijgen vanuit de UPvA een gratis lidmaatschap van de Vereniging van Meesterschappers aangeboden als afstudeercadeau! Op deze manier kunnen zij zich blijven professionaliseren en direct hun horizon verbreden.

…we een samenwerking aangaan met het schoolbestuur ‘Samen Tussen Amstel en IJ’ (STAIJ, ‘leren met elkaar‘): in het kader van professionaliseren van leerkrachten, brengt het bestuur actief de Vereniging van Meesterschappers via haar netwerk van ‘interne opleiders in de school’ onder de aandacht. Bovendien ambiëren we om in de toekomst meer inhouden op elkaar af te stemmen. We hopen natuurlijk dat meerdere besturen dit initiatief zullen volgen!

…u veel kunt leren van startup ondernemers: Professional Rebel organiseert 20 juni een rondgang langs innovatieve startup bedrijven om mensen in het onderwijs te inspireren en te enthousiasmeren! Mogelijk iets voor u?

Agenda

Schooljaar 2014/2015
De data van de bijeenkomsten voor volgend jaar zijn bekend, schrijf ze snel in uw agenda!

  • 10 september 2014: bijeenkomst 1 (15:00 – 17:00)
  • 8 oktober 2014: nacht van de leerkracht (o.v. 18:00 – 22:00)
  • 21 januari 2015: bijeenkomst 2 (15:00 – 17:00)
  • 16 maart 2015: debat (o.v. 19:30 – 21:30)
  • 15 april 2015: bijeenkomst 3 (15:00 – 17:00)
  • 3 juni 2015: bijeenkomst 4 (15:00 – 17:00)
We hopen in ieder geval iedereen nog één keer dit schooljaar te zien op woensdag 4 juni tijdens de lezing van Luc Stevens!

Hartelijke groet,

Jan, Janique, Sarah, Mirthe & Erwin
Bestuur Vereniging van Meesterschappers

Leave a Reply

Your email address will not be published.