De eindcito voor het eerst in april, veranderingen rondom het proces van advisering richting het voortgezet onderwijs, de nieuwe kernprocedure: wat vindt u ervan? Of is uw zoon/dochter niet of met veel moeite geplaatst op één van de scholen van uw voorkeuren?

De eerste bijeenkomst van het nieuwe schooljaar 2015/2016 zal in het teken staan van de kernprocedure en het toelatingsbeleid op middelbare scholen. Met twee panels zullen we het gesprek aangaan over het proces zoals dat afgelopen schooljaar is verlopen. Wat zijn de hoogtepunten en wat de verbeterpunten voor komend schooljaar?

Voor deze middag hebben we twee panels, waarvan de samenstelling nog niet helemaal rond is. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we u op de hoogte brengen.

 

Programma (op voorbehoud)

14:45 Inloop
15:00 Opening
15:05 Ronde 1
15:40 Ronde 2
16:15 “Vakantie”-borrel
17:00 Afsluiting

Aanmelding & tickets
Deelname aan deze middag is voor onze leden gratis, de rest betaalt slechts 10 euro. We zitten weer in de grote zaal van De Balie. We willen iedereen nogmaals vragen om zich vooraf aan te melden, zodat we hiermee rekening kunnen houden bij de zaalindeling. We kijken weer uit naar uw komst!