Wist u het al? Dyslexie bestaat helemaal niet meer! Althans, als we Prof. Dr. Anna Bosman mogen geloven. Iets  genuanceerder zegt zij: ‘Goed onderwijs voorkomt dat leerlingen lees-, spelling- of rekenproblemen krijgen’. Dit betekent dat wij het beter zullen moeten doen in de klas dan we nu doen. Maar hoe dan? En is dit wel realistisch? Wil je erbij zijn, debatteer met ons mee: meld je nu aan!


Inhoudelijk programma
Op 11 april zal er een onderwijsdebat gevoerd worden over dyslexie in het onderwijs. Prof. Dr. Anna Bosman van de Radboud Universiteit van Nijmegen zal haar toelichting geven op de stelling: Goed onderwijs voorkomt dat leerlingen lees-, spelling- of rekenproblemen krijgen.Waarop is deze stelling gebaseerd? Wat betekent dit voor ons onderwijs?

Vervolgens zal zij aan de hand van 2 stellingen in debat gaan met het volgende panel:

  • Nadia Oussoren – leerkracht groep 3
  • Edith Duppen – intern begeleider
  • Mariette Sibbing – hoofdbehandelaar dyslexie bij het ABC

Fragment RTL Late Night: Prof. Dr. Anna Bosman licht toe:

Om vervolgens invulling te geven aan de taak die het onderwijs heeft, zal gekeken worden in hoeverre een preventie-programma als ‘Bouw’ kan bijdragen aan goed leesonderwijs. Pierre den Hartog is directeur van het Samenwerkingsverband De Hoeksche Waard en heeft over zijn hele regio ‘Bouw’ ingevoerd als preventief leesprogramma. Hij zal toelichting geven waarom hij dit heeft gedaan.

Programma & aanmelden
Het debat duurt van 19:30 tot 21:00 uur en vindt plaats in de Salon van De Balie. Aan bezoek zijn geen kosten verbonden.
Het betreft een interactief debat, dat betekent dat u als bezoeker zeker mag reageren!

Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u graag langskomen? We zouden het erg op prijs stellen als u zich op voorhand aanmeldt, zodat we zicht hebben op de opkomst!
U kunt zich hier direct aanmelden.

We gebruiken: #meesterschappersdyslexie