Visie en discussie op de punten:

I de ontwikkelingen in (het aanzien van) het beroep van leraar po;
II professionele ruimte in relatie tot professioneel handelen;
III de organisatie van leraren (zoals Meesterschappers) en het eigenaarschap over de professie