Heeft u ook een (steeds grotere) behoefte aan ‘ruimte’, terwijl u zichzelf steeds meer bekneld voelt? Deze professionele ruimte lijkt ‘trending topic’ te zijn onder politici die zich met onderwijs bezighouden, maar wat betekent dat voor u? Ondanks dat u zichzelf en uw vak blijft ontwikkelen, wordt uw ruimte steeds meer dichtgetimmerd. Het nieuwe kwaliteitsondersteuningsbureau Amsterdam (als opvolger van de ‘kwaliteitsverbeteraanpak basisonderwijs Amsterdam’, KBA) wil de komende jaren advies geven over de kwaliteit bij u op school.

 

De gemeente vertelt scholen, samen met besturen, met de richtlijnen in het boek ‘Goed onderwijs’ wat zij goed onderwijs vinden. Daarmee kiest zij voor een onderwijsinhoudelijk actieve rol in het verbeteren van het Amsterdamse onderwijs. Als leraren vinden wij dat wij als onderwijsprofessionals op de werkvloer daarin een belangrijke input zouden moeten hebben. Wij vinden ook dat leraren zelf een grotere rol moeten spelen in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en van ons vak.

Daar zit dus een spanningsveld. Hoe verhoudt deze voorschrijvende en oordelende rol van de gemeente zich tot de professionele ruimte van leraren? Wie heeft welke rol nu precies? Hoe kunnen leraren hierin participeren?
Wij nodigen u graag uit om over dit spanningsveld te komen meedenken, discussiëren en input te geven voor de invulling van het nieuwe kwaliteitsondersteuningsbureau.

Gastsprekers

  • Hessel Jongsma & Kees Loef (Kwaliteitsondersteuningsbureau Amsterdam)
    Vanuit het kwaliteitsondersteuningsbureau Amsterdam zullen Hessel Jongsma, kwartiermaker, en Kees Loef aanwezig zijn om de ideeën, doelen en plannen van deze nieuwe stichting te presenteren.
  • Rob Vink
    Rob Vink heeft onderzoek gedaan naar de professionele ruimte van leerkrachten. Hij zal in een presentatie uitleggen wat deze professionele ruimte inhoudt en zal het belang van vertrouwen in de uitvoering van je vak benadrukken. Bovendien zal hij ingaan op de verantwoordelijkheid van de leerkrachten zelf hierbij.

Activiteit
Aansluitend zal er een activiteit plaatsvinden waarbij u zelf aan de slag gaat met de informatie van de gastsprekers. Hierbij zullen uw behoeftes, aanvullingen en ideeën centraal staan, welke in een gesprek/discussie met de gastsprekers teruggekoppeld kunnen worden.

Programma
Het inhoudelijke programma start om 15:00 uur en is om 17:00 uur afgelopen. Aansluitend zal er voor leden een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden, waar u voor bent uitgenodigd. Tijdens deze ALV zullen aspirant bestuursleden officieel worden aangedragen.

Tevens is er naderhand weer een gezellige nieuwjaarsborrel in café De Zwijger. Begin met goede voornemens, luister en discussieer mee, en meld je hier snel aan! Voor leden is de bijeenkomst gratis, voor niet-leden kost de bijeenkomst €10,-