Voortdurend worden leerkrachten herinnerd aan het belang van hoge verwachtingen van hun kinderen. Maar wat wordt nu precies bedoeld met ‘hoge verwachtingen’? En hoe werken deze dan? Wordt er niet te veel verwacht van hoge verwachtingen? Luc Stevens probeert aan al uw verwachtingen te voldoen en zal een lezing hierover houden op woensdag 4 juni in Pakhuis de Zwijger. Wij verwachten u weer: meldt u daarom hier direct aan!

 

Programma

15:00u  Welkom
15:05u  Lezing prof. dr. Luc Stevens
16:30u  Vragen en debat
16:50u  Afronding

Prof. dr. Luc Stevens richtte na zijn emeritaat als hoogleraar orthopedagogiek met een aantal geestverwanten in 2003 het NIVOZ op. Zij bieden onderbouwing voor iedereen die vorm wil geven aan een zichtbare, samenhangende pedagogische visie op onderwijs. NIVOZ is tevens initiator van hetkind.org: een online platform ter inspiratie, legitimatie en verbinding van onderwijsbetrokkenen.

 

Aanmelding
De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 4 juni in Pakhuis de Zwijger. De middag start om 15:00u (inloop vanaf 14:45u) en zal om 17:00u afgelopen zijn. Aansluitend zal er een borrel zijn om de laatste bijeenkomst van dit schooljaar na te bespreken. De bijeenkomst is gratis voor leden en kost 10 euro voor niet-leden: u kunt zich hier aanmelden. We hebben hoge verwachtingen van de bijeenkomst en hopen iedereen ook de laatste bijeenkomst van het schooljaar te zien
Aanmelden (leden)