Inhoudelijk programma
Van Herpen: Alle opvoeders (leraren, pedagogisch medewerkers, trainers, ouders, etc.) willen dat kinderen zich welbevinden en betrokken zijn. Dat lukt niet altijd. Velen zoeken de oplossingen in protocollen en methodes. Gedragsreguleringsprogramma’s zijn populair. Maar dat biedt vaak onvoldoende uitkomst.
Het grootste probleem voor (jonge) mensen is dat ze er soms niet ‘bij horen’. Onvoldoendes, pesten, bedreigingen etc. zorgen voor allerlei vormen van uitval en buitensluiten. Er is maar een manier om die ontkoppelingen het hoofd te bieden: Verbondenheid! Een goede relatie, maakt goede prestaties mogelijk. Daarbij is zekerheid niet het uitgangspunt, maar onzekerheid. Maar een leraar die het perspectief van de kinderen inneemt, kan steeds zekerder worden en daardoor tactvoller gaan handelen.

Van Herpen vertelt geen verhaal uit ongenoegen of rancune, maar een verhaal uit liefde voor het vak van leraar, uit liefde voor de kinderen. Om het onderwijs de goede richting in te krijgen, is zijn strategie eenvoudig. Als we niet de goede kant opgaan, moeten we omdraaien. Wie? Jij! Wie anders? Als jij het doet, kunnen andere volgen. Wezenlijke veranderingen komen niet van boven- of van buitenaf. Als je op iemand anders wacht, wacht je op niemand.

En ja… dat vraagt moed.
Maar je moet weten: de kinderen zijn er al klaar voor!

Programma & aanmelden
De lezing zal gehouden worden van 15:30 tot 17:00 in de Salon van De Balie.

Het betreft een interactieve lezing, wat inhoudt dat er voldoende ruimte zal zijn om als publiek met Marcel en/of elkaar in gesprek te gaan. Heeft u van tevoren al punten die u wilt bespreken, laat dit dan aan ons weten, dan zal Marcel hier op voorhand rekening mee houden.

De lezing kost voor onze leden niets, andere geïnteresseerden betalen slechts 10 euro. Iedereen kan zich vanaf nu hier aanmelden, binnenkort is het ook mogelijk een kaartje te kopen op de site van De Balie. We kijken uit naar uw komst!

Achtergrondinformatie
Marcel van Herpen is medeoprichter van het NIVOZ (www.nivoz.nl)
en hetkind (www.hetkind.org) Daar is hij verantwoordelijk voor de trajecten ‘Pedagogische Tact’ en ‘Pedagogisch Leiderschap’ (www.pedagogischetact.nl). Hij was oprichter van Expertisecentrum Duurzaam Opvoeden en Ontwikkelen en van het Expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs Nederland. Marcel is hoofdcoach van de Ruud van Nistelrooy Academy (www.ruudvannistelrooyacademy.nl)
Zijn CV, boeken, films, colleges, TV-uitzendingen, spreuken en artikelen zijn te vinden op www.marcelvanherpen.nl