Opbrengstgericht werken is hot in het onderwijs; de ontstane toets- en afrekencultuur is dat niet. Toetsen krijgen echter een steeds prominentere plaats in het dagelijks onderwijs en scholen worden er publiekelijk op beoordeeld. Het is echter de vraag of we door toetsing te weten komen wat de mogelijkheden van een kind zijn? Er worden meer dan ooit CITO-trainingen gegeven. De normen van de toetsen worden bijgesteld omdat de kinderen over het algemeen hoger scoren. Geven wij beter onderwijs, zijn de huidige generatie kinderen slimmer, of weten we wat er gevraagd wordt en kunnen we ons onderwijs daar steeds beter op aanpassen? 16 april staat de vraag centraal: meten we wat we willen weten?

Programma
Het programma vindt plaats in Pakhuis de Zwijger. We starten vanaf 15:00u (inloop vanaf 14:45u) en hanteren de volgende opbouw:

Gastspreker CITO: drs. I. Papenburg (Ilse)
Ilse Papenburg is educatief adviseur bij CITO en zal aanwezig zijn om huidige inzichten vanuit deze organisatie nader toelichten. Welke rol nemen zij in binnen de toetscultuur? Waarom is de normering recentelijk bijgesteld? Wat zijn de redenen en gevolgen om de CITO-eindtoets volgend jaar later af te nemen? Deze, en andere vragen zal zij voor ons beantwoorden.

Gastspreker UvA: prof. dr. R.J. Oostdam (Ron)
Ron Oostdam zal vanuit de faculteit pedagogiek, onderwijskunde en de lerarenopleiding aanwezig zijn om zijn visie op de toetscultuur te presenteren. Recentelijk sprak hij zijn oratie uit: ‘Zorgen voor de juf en mees; Van onderwijzen naar leren.’ Vragen waar hij zich over buigt zijn: Wat is het belang van toetsing in het onderwijs? Wat zou de rol van de leerkracht eigenlijk moeten zijn?

Activiteit
Wij zullen in groepen achterhalen welke vragen er nu echt leven rondom dit thema. Wat wilt u te weten komen? Wat is nog onduidelijk gebleven? Met deze vragen keren we terug en zal er voldoende ruimte zijn om de gastsprekers om opheldering te vragen. Gezien ons vermoeden dat er onder andere vragen zullen zijn over de gevolgen van de verlate CITO-eindtoets, hebben we rectoren van Amsterdamse VO-scholen uitgenodigd in de zaal om ook hier op lokale schaal antwoord op te geven.

Afsluiting & Aanmelding
Het programma zal rond 17:00u afgelopen zijn. Aansluitend zal er een borrel in het café van Pakhuis de Zwijger zijn. Hier heeft u de mogelijkheid om onbeantwoorde vragen te stellen, of kennis te maken middels een drankje.
We verwachten dat het weer een inspirerende bijeenkomst zal worden en hopen daarom iedereen weer te zien op woensdag 16 april! De bijeenkomst is voor leden gratis en kost voor niet-leden 10 euro. Wilt u hier bij zijn, meld u dan hier aan.