Nieuwe scholen in Amsterdam
Het schooljaar is weer begonnen. En nu wel heel bijzonder. De gemeente Amsterdam heeft een kraamkamer opgericht voor nieuwe onderwijsinitiatieven. Na een challenge, waarin iedereen die een plan heeft, deze kan indienen, zullen er uiteindelijk drie a vier scholen daadwerkelijk opgericht kunnen worden. Met deze kraamkamer wordt het onderwijs uitgedaagd om samen met Amsterdammers te werken aan nieuwe onderwijsvormen en -locaties, waarmee de leerlingengroei kan worden opgevangen.


Breng voor 22 augustus je stem uit!
Er zijn 124 plannen ingediend. Zoveel mensen, waaronder ook veel leraren, die bezig zijn met vernieuwing en verbetering van onderwijs, dat alleen al zal merkbaar zijn in het bestaande Amsterdamse onderwijs! Denk ook mee met deze onderwijsvernieuwing in onze stad en breng hier (link naar www.onzenieuweschool.nl) je stem uit.


Plan #89: een school waar werelds geleerd wordt
Oud-bestuurslid en mede-oprichtster van de Meesterschappers Lotte Hidding heeft, samen met haar collega Merel Noordhuizen, ook een plan ingediend.


Merel: “Leerlingen leren vooral van en met elkaar. Daarom wordt er ‘agile’ geleerd op onze school: in zelfsturende teams werken ze samen aan creatieve oplossingen voor betekenisvolle vraagstukken.”
Lotte: “Belangrijk uitgangspunt van de school is de zogenaamde ‘growth mindset’; intelligentie ligt niet vast maar kan groeien, en fouten maken mag. Wij willen alle leerlingen de kans geven om boven hun eigen verwachtingen uit te kunnen stijgen.”


Lotte en Merel zien de school als een miniatuurmaatschappij. Lotte: “We halen de wereld naar binnen. Oude en nieuwe ambachten halen we letterlijk de school in, om kinderen met een zo breed mogelijk scala aan vaardigheden en beroepen in aanraking te laten komen. Hiermee ontdekken en stimuleren we talenten, geven we input voor een breder wereldbeeld en leren we kinderen buiten hun eigen kaders te denken.”


Lotte en Merel hebben zich mede door verschillende onderwijsconcepten laten inspireren. Jenaplan is daar een van. “Leerlingen zitten in een stamgroep met drie verschillende leerjaren, instructies voor verschillende (kern)vakken krijgen ze in homogene groepen van een andere leraar. Daarmee profiteren ze zowel van de sociale omgeving die een heterogene groep biedt, als van de voordelen van instructie op eigen niveau,” aldus Lotte.


Ook actuele kennis uit onderzoek willen Lotte en Merel sneller kunnen vertalen naar de praktijk. “Beweging is natuurlijk goed voor conditie en gezondheid, maar is ook van groot belang gebleken bij bijvoorbeeld de stimulering van cognitie. Daarom staat beweging bij de start van iedere dag op het programma, waarbij ook daarin het aanbod weer gevarieerd is.”


Tot slot gaan Lotte en Merel uit van het schoolteam als een professionele leergemeenschap. “De leraar is ‘in charge’ als het gaat om het onderwijsproces op school, er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de leraren die op de school werken. Er is dan ook veel ruimte voor bijscholing, bijhouden van vakliteratuur en professionele ontwikkeling.” Met deze Kraamkamer wordt het onderwijs uitgedaagd om samen met Amsterdammers te werken aan nieuwe onderwijsvormen en –locaties waarmee de leerlingengroei beter kan worden opgevangen.